"สมศักดิ์"ถก กมธ.กระจายอำนาจ หาแนวทางให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม

2024-03-14 19:38:27

"สมศักดิ์"ถก กมธ.กระจายอำนาจ หาแนวทางให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม

Advertisement


"สมศักดิ์"ถก กมธ.กระจายอำนาจ หาแนวทางให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตามเป้าหมายร้อยละ 35 ยันเดินหน้าร่างแผนกระจายอำนาจ ฉบับที่ 3 หลังฉบับก่อนหมดอายุไปแล้ว 12 ปี หวังถ่ายโอนภารกิจต่อเนื่อง  

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.67 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการกระจายอำนาจของรัฐบาล กับ คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายบุญแก้ว สมวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ที่ อาคารรัฐสภา

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ ตนได้มารับฟังปัญหาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ เพื่อจะได้ช่วยขับเคลื่อน และผลักดันอย่างเต็มที่ เพราะที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า การกระจายอำนาจ มีปัญหาอยู่พอสมควร รวมถึงแผนการกระจายอำนาจฉบับ ที่ 2 ก็หมดอายุไปแล้วถึง 12 ปี ตนจึงเร่งเดินหน้าร่างแผนฉบับที่ 3 เพื่อให้การกระจายอำนาจ และถ่ายโอนภารกิจ เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ส่วนในแผนฉบับที่ 3 จะมีการกระจายอำนาจอะไรบ้าง ก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน การหารือ กมธ.ยังมีความเป็นห่วงเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น เพราะยังไม่สามารถทำตามเป้าหมาย ที่ให้รายได้ไปถึงท้องถิ่นอยู่ที่ ร้อยละ 35 จึงอยากให้รัฐบาล ช่วยแก้ปัญหา ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ก็ได้ชี้แจงว่า มีแนวทางส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมยืนยันว่า แผนกระจายอำนาจ ฉบับที่ 3 จะเป็นรูปแบบ งานไป คนไป ตำแหน่งไป และคนสมัครใจ ส่วนรายได้ท้องถิ่น จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1.อปท.จัดเก็บเอง ร้อยละ 10 , 2.รัฐจัดเก็บให้ ร้อยละ 30, 3.รัฐแบ่งให้ ร้อยละ 20, และ 4.เงินอุดหนุน ร้อยละ 40 ทำให้มีการตั้งเป้าร้อยละ 35 แต่ในปี 2567 ได้ร้อยละ 29.06 โดยถึงแม้สัดส่วนจะไปไม่ถึงเป้าหมาย แต่ก็มีการเพิ่มงบอุดหนุนให้

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ได้มีแนวคิด 1.มีการเอ็มโอยูระหว่างท้องถิ่น กับ กรมขนส่งทางบก เพื่อจัดเก็บภาษีรถ ซึ่งจากนำร่อง 2 แห่ง กระบี่ สงขลา ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้มีแนวโน้มขยายอีกหลายพื้นที่ 2.จัดเก็บค่าน้ำบาดาล และ 3.จัดเก็บภาษีการใช้สนามบิน โดยสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาล มีความตั้งใจแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมา ตนก็ได้ช่วยแก้ปัญหา ทั้งการถ่ายโอน รพ.สต. การกระจายอำนาจ ให้ อปท.ช่วยแก้ปัญหาไฟป่า PM 2.5 และสัตว์ป่า ส่วนจากนี้ ตนก็กำลังผลักดันส่งเสริมการเลี้ยงโค ก็จะช่วยทำให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น และจะใกล้เคียงเป้าหมายได้