สภาฯเคาะวันอภิปรายงบ 20-22 มี.ค.

2024-03-14 14:36:03

 สภาฯเคาะวันอภิปรายงบ 20-22 มี.ค.

Advertisement


สภาฯเคาะวันอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 วันที่ 20-22 มี.ค.  

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.)  ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความชัดเจนกรอบเวลาการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2-3 และการอภิปรายทั่วไปรัฐบาล โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา152ว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปวันพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 วาระ2-3 เรียบร้อยแล้ว จะอภิปราย 3 วัน คือวันที่ 20-22 มี.ค. ส่วนกรณีที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ประชุมวันที่ 20-21 มี.ค. และข้ามไปวันที่ 25มี.ค. เพราะวันที่ 21-22มี.ค. นายวันมูหะมัดนอร์และนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ติดภารกิจปฏิบัติราชการต่างประเทศ เกรงว่า นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 จะทำหน้าที่ประธานการประชุมคนเดียวไม่ไหวนั้น ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14มี.ค. ตนได้หารือกับนายวันมูหะมัดนอร์ มีข้อสรุปให้ประชุมตามกำหนดเดิมคือ วันที่20-22มี.ค. หากให้ไปอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2567 ในวันที่ 25มี.ค.จะไปชนเวทีวุฒิสภา ที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153ซึ่งจะเกิดปัญหาการถ่ายทอดสด ส่วนที่นายพิเชษฐ์ต้องทำหน้าที่ประธานประชุมคนเดียวในวันที่ 22มี.ค.นั้น สส.รัฐบาลและฝ่ายค้านได้หารือกันแล้ว จะช่วยกันอภิปรายให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะประชุม 3 ชั่วโมง และพักเบรกให้นายพิเชษฐ์ ได้พักไปห้องน้ำ โดยการประชุมร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ในวันที่ 22 มี.ค.จะให้เลิกประชุมเวลา 18.00น. แล้วลงมติ วาระ3

นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ส่วนกรอบเวลาอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติของฝ่ายค้าน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา152นั้น จะอภิปรายวันที่3-4เม.ย. กำหนดกรอบเวลาการพิจารณา วันที่ 3เม.ย. เริ่มประชุม 09.00น. แล้วพักการประชุมหลังเวลา 01.00 น.ก่อนเริ่มประชุมอีกครั้งวันที่ 4 เม.ย.เวลา 09.00 –23.00น. มีการจัดสรรเวลาให้ประธานที่ประชุม 2 ชั่วโมง ครม.และพรรคร่วมรัฐบาล 6ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง ส่วนกรณีผู้ประท้วงให้หักเวลาจากฝ่ายของผู้ประท้วง