ผู้คน "กระโดดข้ามกองไฟ" เตรียมรับวันปีใหม่อิหร่าน

2024-03-14 10:50:23

ผู้คน "กระโดดข้ามกองไฟ" เตรียมรับวันปีใหม่อิหร่าน

Advertisement

เตหะราน, 13 มี.ค. (ซินหัว) — ผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในกรุงเตหะรานของอิหร่านจับกลุ่มล้อมวงและกระโดดข้ามกองไฟในเทศกาลแห่งไฟ เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในคืนก่อนวันพุธสุดท้ายก่อนวันนาวรูซ (Nowruz) หรือวันปีใหม่ของอิหร่าน


(บันทึกภาพวันที่ 12-13 มี.ค. 2024)