"สมชัย" โพสต์ 5 ข้อชะตากรรม "ก้าวไกล"

2024-03-13 16:57:53

"สมชัย" โพสต์ 5 ข้อชะตากรรม  "ก้าวไกล"

Advertisement

"สมชัย" โพสต์ 5 ข้อชะตากรรม  "ก้าวไกล" หลัง กกต.ชงศาล รธน.ยุบพรรค ระบุหนักสุดตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก   ระบุว่า  กรณีเลวร้ายสุด (Worst case scenario) เมื่อ กกต. ส่งคำร้อง ยุบพรรคก้าวไกล

1. ศาลรัฐธรรมนูญ น่าจะใช้เวลาในการวินิจฉัย ไม่เกิน 2 เดือน เนื่องจากแทบไม่ต้องไต่สวนใหม่ แต่อาจมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเพิ่มเติมได้

2. คำร้องยุบพรรค เป็นการยุบจากกรณีพรรคการเมืองกระทำความผิด มาตรา 92(1) และ (2) ของ พ.ร.ป. พรรคการเมือง กระทำการล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง  ซึ่งนอกจากยุบพรรคแล้ว กรรมการบริหารพรรคมีโทษถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตด้วย

3. กรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ คือ กรรมการบริหารตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล ข้อ 20 ที่มีตำแหน่ง หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ รวม 10 คน (ไม่มีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค)

4. ส่วนกรณี 44 ส.ส. ที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไข ม. 112 นั้นไม่เกี่ยวกับกรณียุบพรรค แต่เป็นการร้อง ป.ป.ช. กรณีผิดจริยธรรมร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234(1) ซึ่งหาก ป.ป.ช. ลงมติว่าผิด ต้องส่งศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย หากศาลประทับรับฟ้อง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากศาลว่าผิด มีโทษ ตามมาตรา 235 วรรคสาม ให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันยุติปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและอาจจะพ่วงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 10 ปีด้วยหรือไม่ก็ได้

5. ขั้นตอนในขั้น ป.ป.ช. ถึง จบศาลฎีกา น่าจะใช้เวลาอีก 1 ปี และไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่พรรคใหม่ใด ถ้าผิดก็ถือว่าผิด