เมียนมาจ่องัด "หลังคาโซลาร์-โครงข่ายไฟฟ้าเล็ก" ช่วยหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

2024-03-13 16:15:01

เมียนมาจ่องัด "หลังคาโซลาร์-โครงข่ายไฟฟ้าเล็ก" ช่วยหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

Advertisement

ย่างกุ้ง, 12 มี.ค. (ซินหัว) — วันอังคาร (12 มี.ค.) สำนักพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงสหกรณ์และการพัฒนาชนบทของเมียนมา ระบุว่าหมู่บ้าน 900 แห่งในเมียนมาจะมีไฟฟ้าใช้ผ่านระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านพักอาศัย และโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ภายในปี 2024 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายไฟฟ้าแห่งชาติ (NEP)

อู เมียว เมียว ผู้อำนวยการหน่วยผลิตไฟฟ้าในชนบทของสำนักฯ กล่าวว่าโครงการนี้เปิดตัวในปีงบประมาณ 2016-17 เพื่อทำให้ทั่วประเทศมีไฟฟ้าใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2030 โดยมีเกณฑ์เฉพาะในการคัดเลือกหมู่บ้าน อาทิ ตั้งอยู่ห่างจากโครงข่ายไฟฟ้าระดับชาติมากกว่า 10 ไมล์ (ราว 16 กิโลเมตร) และมีส่วนร่วมในการระดมทุนสาธารณะได้

อู เมียว เมียว ระบุว่าหมู่บ้านมากกว่า 27,000 แห่งในเมียนมาตั้งอยู่ห่างไกลจากโครงข่ายไฟฟ้าระดับชาติ ซึ่งในจำนวนนี้มีหมู่บ้านกว่า 10,000 แห่งที่มีไฟฟ้าใช้แล้วภายใต้โครงการฯ