"พัชรวาท" ตั้ง "บุณณดา"นั่งโฆษก ทส. ฝ่ายการเมือง

2024-03-13 14:00:03

  "พัชรวาท" ตั้ง "บุณณดา"นั่งโฆษก ทส. ฝ่ายการเมือง

Advertisement

 
"พัชรวาท" ตั้ง "บุณณดา"นั่งโฆษก ทส. ฝ่ายการเมือง เจ้าตัวเผยพร้อมทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เผยแพร่คำสั่งที่ 109/2567 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) โดย พล.ต.ท.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องการแต่งตั้ง น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ เป็นโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล และดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานเชื่อมโยงกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายข้าราชการประจำ) และโฆษกกระทรวงอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) เมื่อได้รับการร้องขอ 

ด้าน น.ส.บุณณดา กล่าวว่า  ขอขอบคุณ พล.ต.อ.พัชรวาท  และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อประเทศชาติ ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเหตุผล เป็นคนทำงานตัวจริง เพราะเคยได้ติดตามท่านลงพื้นที่ไปมอบนโยบายในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมาก่อนหน้าที่จะได้รับหน้าที่โฆษกกระทรวง เห็นการทำงานของท่านอย่างจริงจัง อีกทั้งมีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่คนทำงานในสังกัด และร่วมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ เป็นผู้นำที่เข้าถึงจิตใจคนทำงาน เพียงแค่ท่านไม่ชอบพูดเยอะ ท่านพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ท่านทำงานหนักมาก ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และท่านเปิดโอกาสเปิดใจให้ฝ่ายค้านที่ตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาต่างๆ ได้ร่วมลงพื้นที่กับทางกระทรวงฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมือง

สำหรับ น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสันติศึกษา มีผลงานในการบริหารความขัดแย้งและการสื่อสารด้วยสันติวิธี เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรค  โดยมีประสบการณ์การทำงานการเมืองเคยเป็นรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม รองโฆษกศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สก. พรรคพลังประชารัฐ อีกทั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษากรรมาธิการอีกหลายคณะ ผ่านการทำงานด้านสื่อสารมวลชน เคยเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์สารคดีท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ รวมถึงรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ อีกทั้งทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมมาโดยตลอด ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่อยู่ในวงการการเมืองมาหลายปี เป็นนักสันติวิธี