ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 20,880 ราย มูลหนี้ลด 866 ล้าน

2024-03-12 17:31:03

ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 20,880 ราย มูลหนี้ลด  866 ล้าน

Advertisement

ปลัด มท.เผยปัญหาหนี้นอกระบบ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 31,930 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 20,880 ราย มูลหนี้ลดลง 866 ล้าน 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล โดยมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 ราย กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัด อำเภอ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศ มีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 31,930 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 20,880 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 866.082 ล้านบาท และมีกรณีที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี 347 คดี โดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้-ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด 5 ลำดับ คือ 1.  สงขลา 3,298 ราย 2.  นครสวรรค์ 2,669 ราย 3.  นครราชสีมา 2,177 ราย 4. นครศรีธรรมราช 1,526 ราย และ 5. นราธิวาส 1,325 ราย ซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพบปะพูดคุยกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นคนกลาง และหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามผลภายหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไป

"เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศ วันนี้จังหวัดสงขลายังคงเป็นจังหวัดที่มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมากที่สุด 3,298 ราย และมีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนราธิวาสดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ 100% แล้ว จึงขอให้ทุกจังหวัดที่เหลือบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งรัดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ครบทุกกรณี เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรม และต้องคำนึงความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของทุกกรณี หากไม่สามารถใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทันที เพราะหนี้นอกระบบถือว่าผิดกฎหมาย คือ มีการปล่อยกู้โดยไม่มีใบอนุญาต อีกทั้งยังเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคลินิกแก้ไขหนี้ หรือทีมจังหวัดที่จะช่วยให้ลูกหนี้นอกระบบได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส"นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ถึงแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปิดระบบการลงทะเบียนหนี้นอกระบบไปแล้ว แต่เรายังเปิดช่องทางปกติให้กับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนทุกประเภท รวมทั้งเรื่องของหนี้นอกระบบ โดยพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางไปขอรับคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป