วิจัยพบการผลิต "แกะ" ในออสเตรเลีย เผชิญผลพวงจากอากาศร้อนขึ้น

2024-03-12 17:00:31

วิจัยพบการผลิต "แกะ" ในออสเตรเลีย เผชิญผลพวงจากอากาศร้อนขึ้น

Advertisement

แคนเบอร์รา, 12 มี.ค. (ซินหัว) — ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดของออสเตรเลียพบว่าอุตสาหกรรมการผลิตแกะของออสเตรเลียเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภาวะความเครียดของสัตว์จากความร้อน (Heat stress) อันเกิดจากอุณหภูมิสูงในปัจจุบันและที่จะสูงขึ้นอีกบั่นทอนอัตราการตกลูกและน้ำหนักแรกเกิดของลูกแกะ

รายงานระบุว่าภาวะความเครียดของปศุสัตว์จากความร้อนคุกคามการผลิต โดยเฉพาะภูมิภาคกึ่งแห้งแล้ง แห้งแล้ง และเขตร้อน รวมถึงก่อให้เกิดความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาสำคัญของวงจรสืบพันธุ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฝูงแกะทั่วออสเตรเลีย นำสู่การตกลูกลดลงราว 2.1 ล้านตัวต่อปี และตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 3.3 ล้านตัว หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 3 องศาเซลเซียส

สภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงเป็นตัวกระตุ้นความเครียดมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการสิบพันธุ์ของแกะ โดยเฉพาะฝูงแกะที่ถูกเลี้ยงในระบบทุ่งหญ้ากว้างอันเป็นวิธีการปกติของออสเตรเลีย รวมถึงประเทศอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย ไนจีเรีย ซูดาน และอิหร่าน

ผลการวิจัยพบว่าภาวะความเครียดของสัตว์จากความร้อนระหว่างฤดูผสมพันธุ์ได้ลดการตกลูกราวร้อยละ 9 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 97 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 2.28 พันล้านบาท) ต่อปี และอัตราดังกล่าวอาจลดลงร้อยละ 14 และสร้างความเสียหาย 166 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 3.88 พันล้านบาท) ต่อปี หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 3 องศาเซลเซียส

บางรัฐของออสเตรเลียได้รับผลกระทบมากกว่ารัฐอื่นๆ เช่น แกะของรัฐควีนส์แลนด์จะรู้สึกร้อนมากกว่าแกะของรัฐอื่นๆ นอกจากนั้นความร้อนยังส่งผลกระทบต่อจำนวนลูกแกะที่รอดชีวิตจากการหย่านม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอีก 278 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 6.51 พันล้านบาท) หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 3 องศาเซลเซียส