"วราวุธ"เปิดสถิติ ศรส. พบความรุนแรงต่อเด็กพุ่ง

2024-03-12 14:05:13

"วราวุธ"เปิดสถิติ ศรส. พบความรุนแรงต่อเด็กพุ่ง

Advertisement

 "วราวุธ"เปิดสถิติ ศรส. พบความรุนแรงต่อเด็กเพิ่มขึ้น ระบุปม "ยากจน-ขาดรายได้" สาเหตุหลัก ยัน พม. พร้อมช่วยเหลือ 24 ชม. ฮอตไลน์ 1300

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.)  ในช่วงเดือน ก.พ.67 ว่า ทาง ศรส. ได้ดำเนินการให้บริการประชาชนทั้งหมด 13,817 กรณี ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ รองลงมาเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงและครอบครัว ตามด้วยการเร่ร่อนและขอทาน และปัญหาพฤติกรรมในครอบครัว จากกรณีที่ผ่านมา   พม. ได้ช่วยเหลือเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน จำนวน 2,495 ราย จากนั้นยังมีการให้คำปรึกษาผ่านฮอตไลน์ 1300 จำนวน 4,514 กรณี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาด้านสิทธิสวัสดิการและกฎหมาย รองลงมาเป็นเรื่องรายได้และความเป็นอยู่ นอกจากนั้นมีการสอบถามเรื่องการรับเงินอุดหนุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด คนพิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงการขอเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ และการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับสถิติความรุนแรงในครอบครัวและนอกครอบครัวในเดือน ก.พ.67 มีทั้งหมด 218 กรณี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค.67 ที่มีอยู่ 202 กรณี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 และมีผู้ประสบปัญหาที่เป็นเด็ก จำนวน 122 ราย จาก 218 กรณี แสดงให้เห็นว่าเรามีเด็กที่ประสบปัญหาเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 8 รองลงมาเป็นเรื่องผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางที่ พม. ให้ความคุ้มครองและมีการดำเนินการเร่งด่วนภายใต้ ศรส. สำหรับพื้นที่ที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็น จ.ชลบุรี และนนทบุรี ตามลำดับ ทั้งนี้ สรุปความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเรื่องความยากจน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ ทำให้เกิดปัญหาความเครียด การพนัน ติดสุรา หรือแม้แต่การใช้ยาเสพติดที่รุนแรงมากขึ้น และทำให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่รุนแรง หรือเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายหรือขู่บังคับ เป็นต้น หากพบเห็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ขอให้โทรแจ้งมาที่ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือ ศรส. ผ่าน สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.ซึ่งเราพร้อมส่งทีมปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันที