"พิพัฒน์" พบแรงงานไทยในเกาหลี ชี้มาถูกต้องค่าจ้างสูงสวัสดิการดี (มีคลิป)

2024-03-12 13:22:33

"พิพัฒน์" พบแรงงานไทยในเกาหลี ชี้มาถูกต้องค่าจ้างสูงสวัสดิการดี (มีคลิป)

Advertisement

"พิพัฒน์" พบแรงงานไทยในเกาหลี ชี้ค่าจ้างสูง สวัสดิการดี ถ้ามาอย่างถูกต้อง ยังเปิดรับอีกหลายอัตรา

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 เมื่อเวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีใต้) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่บริษัท SAMHO DEVELOPMENT CO.,LTD เป็นบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างที่รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคหลายประเภท ซึ่งที่มาตรวจเยี่ยมเป็น สถานนี่รถไฟเมืองอินซอน ที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับกรุงโซล โดยบริษัทฯ ดังกล่าว มีลูกจ้างทำงาน เป็นคนต่างชาติ 1,094 คน เป็นคนไทย 1,073 คน สูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์ นายจ้างชอบแรงงานไทย เพราะ ขยัน ทำงานประณีต มีทักษะ เรียนรู้ไว การทำงานต้องตรงต่อเวลา โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมด้วย


นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ ผมได้หารือเกี่ยวกับโอกาส และความต้องการจ้างงานแรงงานไทยเพิ่มเติมผ่านระบบ การจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยกระทรวงแรงงานจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงาน และเน้นย้ำให้แรงงานไทยฝึกพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาเกาหลี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีที่จัดทำโดย HRD Korea จากการหารือพบว่าการทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี นั้นมีสวัสดิการที่ดี ซึ่งแรงงานไทยที่สนใจสามารถติดต่อสมัครมาทำงานกับกรมการจัดหางานได้เลย โดยขอให้เดินทางมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานไทยเป็นที่ชื่นชอบของนายจ้าง เนื่องจากมีความขยัน ทำงานประณีต มีทักษะ และเรียนรู้ไว ทำงานตรงต่อเวลา อย่างไรก็ดี ขอให้แรงงานไทยทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ อย่ายุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ ขอให้แรงงานไทยทุกคนปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ (Safety First) รวมถึง มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด/ถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย และเป็นต้นแบบให้กับแรงงานไทยรุ่นต่อ ๆ ไป