ลัดเลาะ "ไป๋สุ่ยไถ" สมญานาม "เมฆขาวทิ้งรอย" ในแชงกรีลา

2024-03-12 11:50:13

ลัดเลาะ "ไป๋สุ่ยไถ" สมญานาม "เมฆขาวทิ้งรอย" ในแชงกรีลา

Advertisement

แชงกรีลา, 11 มี.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมธรรมชาติอันงดงามของ "ไป๋สุ่ยไถ" หรือ "ระเบียงธารน้ำขาว" ซึ่งตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,380 เมตร และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ในตำบลซานป้า เมืองเซียงเก๋อหลี่ลาหรือแชงกรีลา มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ระเบียงธารน้ำขาวแห่งนี้ก่อตัวขึ้นจากการตกสะสมตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตในน้ำที่ไหลจากน้ำพุ สร้างเป็นทิวทัศน์ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจวบจนปัจจุบัน ทั้งยังได้รับสมญานามว่า "สถานที่ที่เมฆขาวทิ้งร่องรอยบนโลกา"


(บันทึกภาพวันที่ 10 มี.ค. 2024)