กสร. สั่งตรวจไซต์ก่อสร้าง เร่งช่วยลูกจ้างอิตาเลียนไทย

2024-03-12 10:04:15

กสร. สั่งตรวจไซต์ก่อสร้าง เร่งช่วยลูกจ้างอิตาเลียนไทย

Advertisement

อธิบดี กสร. สั่งตรวจไซต์ก่อสร้างในเครือบริษัทอิตาเลียนไทยทั่วประเทศ หลังยังไม่จ่ายค่าจ้างเดือน ก.พ.ให้ลูกจ้างบางหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณีที่ลูกจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รวมตัวเรียกร้องให้บริษัท จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย โดยจากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง กทม. มีสำนักงานสาขาและโครงการก่อสร้าง 25 โครงการทั่วประเทศ และมีลูกจ้างรวมทั้งสิ้นกว่า 20,000 คน โดยเป็นแรงงานข้ามชาติประมาณ 3,000 – 4,000 คน ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ซึ่งดูแลพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่บริษัท อิตาเลียนไทย ตั้งอยู่ ได้ดำเนินการสอบสวนผู้แทนนายจ้างโดยยอมรับว่า บริษัทได้จ่ายค่าจ้างเดือน ธ.ค.66 และเดือน ม.ค.67 ให้กับลูกจ้างครบถ้วนแล้ว และยังคงค้างจ่ายค่าจ้างในเดือน ก.พ.ให้กับลูกจ้างในบางหน่วยงานจริง อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบข้อมูลโดยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์ก่อสร้างในเครือบริษัทอิตาเลียนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้หน่วยปฏิบัติในหลายจังหวัดได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

ด้าน น.ส.กาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ในฐานะกำกับดูแลงานด้านคุ้มครองแรงงานแรงงาน กล่าวว่า  กสร. ให้ความคุ้มครองแรงงานทุกคนภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเท่าเทียมไม่ว่าแรงงานไทย หรือแรงงานข้ามชาติ หากไม่ได้รับความเป็นธรรม กสร. ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยในกรณีนี้ได้เน้นย้ำกับพนักงานตรวจแรงงานในหน่วยปฏิบัติให้เร่งตรวจสอบ พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างตามอำนาจหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงาน กรณีที่พบว่าบริษัท ยังคงการค้างจ่ายค่าจ้างให้ดำเนินการออกคำสั่ง และช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย และหากการค้างจ่ายค่าจ้างที่ส่งผลต่อลูกจ้างจำนวนมาก ให้พนักงานตรวจแรงงานอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างนอกสถานที่ พร้อมเร่งรัดให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และชี้แจงสิทธิให้ลูกจ้างทราบอย่างครบถ้วน