บังกลาเทศเปิดประมูลสำรวจ "น้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ" ในอ่าวเบงกอล

2024-03-12 10:45:07

บังกลาเทศเปิดประมูลสำรวจ "น้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ" ในอ่าวเบงกอล

Advertisement

ธากา, 11 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอาทิตย์ (10 มี.ค.) บังกลาเทศประกาศเปิดการประมูลระหว่างประเทศเพื่อสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวม 24 แปลงในอ่าวเบงกอล ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ฉบับใหม่ เพื่อปรับปรุงการผลิตพลังงาน

ประกาศดังกล่าวเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทน้ำมัน ก๊าซ และแร่ของบังกลาเทศ รวมถึงในโฆษณาของหนังสือพิมพ์ระดับชาติหลายสำนัก และมีการส่งจดหมายไปยังสถานทูตต่างประเทศในกรุงธากาเพื่อแจ้งข้อมูลด้วย

การประมูลนี้เปิดรับผู้เข้าร่วมจากบริษัทต่างชาติ 55 แห่ง และเป็นคำเชิญแรกในรอบ 8 ปีที่ขยายไปยังพื้นที่สำรวจบริเวณแปลงในทะเลน้ำตื้น 9 แห่ง และแปลงในทะเลน้ำลึก 15 แห่ง ขณะบังกลาเทศได้คลี่คลายข้อพิพาททางทะเลกับอินเดียในปี 2012 และกับเมียนมาในปี 2014

ปัจจุบันบังกลาเทศผลิตก๊าซราว 2.3 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจากแหล่งก๊าซ 21 แห่ง และนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศราว 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ

อนึ่ง บังกลาเทศ ปิโตรเลียม คอร์เปอเรชัน (Bangladesh Petroleum Corporation) ระบุว่าบังกลาเทศต้องการเชื้อเพลิงราว 6.7 ล้านตันในปีงบประมาณ 2021-22 โดยมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี