"อนุทิน"อวยพรพี่น้องชาวมุสลิมประสบแต่ความสุขสวัสดี (มีคลิป)

2024-03-11 17:29:00

"อนุทิน"อวยพรพี่น้องชาวมุสลิมประสบแต่ความสุขสวัสดี (มีคลิป)

Advertisement

 "อนุทิน"อวยพรพี่น้องชาวมุสลิมประสบแต่ความสุขสวัสดีเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน 

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 67 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ลงวันที่ 10 มี.ค.67 กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค.67 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จุฬาราชมนตรีจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันอังคารที่ 12 มี.ค.67

นายอนุทิน  กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (พ.ศ. 2567) ตนขอส่งความปรารถนาดี และขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนอันประเสริฐและสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลาม ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเพิ่มพูนความภักดีต่อพระผู้อภิบาลของท่านทั้งหลาย โดยยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน บริจาคทาน การละหมาดในยามค่ำคืน ตลอดจนการจัดเลี้ยงละศีลอด เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและคุณงามความดีถวายแด่องค์พระผู้อภิบาล อันเป็นหนทางที่จะทำให้ท่านทั้งหลายมีความใกล้ชิดพระผู้อภิบาลของท่าน และได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในวันปรโลก ในนามรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย รมช.มหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านจุฬาราชมนตรี และพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ และขอพรดุอาจากพระผู้อภิบาลของท่าน ได้โปรดอำนวยพรอันประเสริฐ ให้ท่านจุฬาราชมนตรี และพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน จงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความจำเริญรุ่งเรือง มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่เข้มแข็งสมบูรณ์ เพื่อการประกอบศาสนกิจดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป