ฝูง "แอนทีโลปทิเบต" รับแสงแดดอุ่น กลางเขตอนุรักษ์ฯ ในซินเจียง

2024-03-11 15:10:24

ฝูง "แอนทีโลปทิเบต" รับแสงแดดอุ่น กลางเขตอนุรักษ์ฯ ในซินเจียง

Advertisement

อุรุมชี, 10 มี.ค. (ซินหัว) — ฝูงแอนทีโลปทิเบตออกใช้ชีวิตรับแสงแดดอบอุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิท่ามกลางฉากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติภูเขาอาเอ่อร์จินซาน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

เขตอนุรักษ์ฯ แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ราว 45,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งปันพรมแดนกับอุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวนในมณฑลชิงไห่ และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชียงถังในเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนระบบนิเวศทะเลทรายบนที่ราบสูงของจีน