งานเพาะปลูก "ข้าวสาลี" ผสานเทคโนโลยีในกานซู่

2024-03-11 14:05:25

งานเพาะปลูก "ข้าวสาลี" ผสานเทคโนโลยีในกานซู่

Advertisement

หล่งหนาน, 10 มี.ค. (ซินหัว) — เหล่าเกษตรกรง่วนกับงานเพาะปลูกช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยมีช่างเทคนิคบังคับโดรนช่วยใส่ปุ๋ยในทุ่งข้าวสาลีในเขตอู่ตู เมืองหล่งหนาน มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

การเกษตรฤดูใบไม้ผลิในเมืองแห่งนี้มุ่งรับรองการชลประทาน การใส่ปุ๋ย และการกำจัดวัชพืชในทุ่งข้าวสาลีฤดูหนาวบนพื้นที่ 1.22 ล้านหมู่ (ราว 508,300 ไร่)


(บันทึกภาพวันที่ 9 มี.ค. 2024)