รัฐบาลญี่ปุ่นไฟเขียวร่างกฎหมายอนุญาต "ดูแลบุตรร่วมกัน" หลังหย่าร้าง

2024-03-08 17:15:38

รัฐบาลญี่ปุ่นไฟเขียวร่างกฎหมายอนุญาต "ดูแลบุตรร่วมกัน" หลังหย่าร้าง

Advertisement

โตเกียว, 8 มี.ค. (ซินหัว) — วันศุกร์ (8 มี.ค.) รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติร่างกฎหมายที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง เพื่ออนุญาตพ่อแม่ที่หย่าร้างกันสามารถแบ่งสิทธิดูแลบุตรของตนเอง ท่ามกลางกระแสเรียกร้องการตระหนักถึงความหลากหลายของความสัมพันธ์ในครอบครัว

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตพ่อแม่ที่หย่าร้างกันสามารถจัดทำข้อตกลงดูแลบุตรร่วมกันหากพวกเขาพูดคุยตกลงกันได้ แต่หากพวกเขาไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลครอบครัวจะเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือและตัดสินใจว่าจะมอบสิทธิดูแลบุตรร่วมกันหรือแต่เพียงฝ่ายเดียว

อนึ่ง ปัจจุบันญี่ปุ่นให้สิทธิดูแลบุตรแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อแม่ที่หย่าร้างกัน ซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพ่อแม่ฝ่ายที่ไม่มีสิทธิดูแลบุตรไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของพวกเขา

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนรับรองร่างกฎหมายดังกล่าวภายในการประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันที่่จะสิ้นสุดเดือนมิถุนายน และกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในสองปีหลังจากมีการประกาศใช้ รวมถึงจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับพ่อแม่ที่หย่าร้างกันก่อนมีการประกาศใช้กฎหมายนี้ด้วย

ทั้งนี้ หากพบกรณีต้องสงสัยพ่อหรือแม่ที่หย่าร้างกันและได้สิทธิดูแลบุตรทำทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงกับเด็ก ศาลครอบครัวจะกำหนดให้พ่อหรือแม่อีกฝ่ายได้สิทธิดูแลบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวภายใต้ร่างกฎหมายนี้