ปชป.ประกาศ 3 จุดยืนวันสตรีสากล

2024-03-08 14:16:31

ปชป.ประกาศ 3 จุดยืนวันสตรีสากล

Advertisement

ปชป.ประกาศ 3 จุดยืนวันสตรีสากล  ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เสริมพลังสตรี แนะรัฐออกนโยบายยกเครื่องทั้งองคาพยพ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 67 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ที่ปรึกษานายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงจุดยืนและการทำงานของ ปชป. ด้านผู้หญิง เนื่องในวันสตรีสากล ว่า พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญอย่างมากเสมอมา เพราะผู้หญิงเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เมื่อผู้หญิงเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็ง แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคทั้งที่เป็นประเด็นเรื้อรังและปัญหาใหม่ที่รอช้าไม่ได้ ในโอกาสวันสตรีสากล พรรคประชาธิปัตย์จึงขอเน้นย้ำจุดยืนและสิ่งที่จะดำเนินการจากนี้ไป ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขจัดการเลือกปฏิบัติ 2.ต่อต้านการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ และ 3.ส่งเสริมการสร้างพลังหญิงในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพรรคสนับสนุนการแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและส่งเสริมโอกาสแรงงานหญิงอย่างแท้จริง จะมีการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ที่จะครอบคลุมดูแลกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มในประเทศ

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ส่วนการติดตามตรวจสอบการทำงานและจัดสรรงบประมาณภาครัฐ พรรคประชาธิปัตย์จะเน้นในการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับเพศสภาพ และโครงสร้างประชากรที่วันนี้มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1.6 ล้านคน และเด็กเกิดน้อยมาก นโยบายของรัฐบาลจึงต้องยกเครื่องทั้งองคาพยพ สร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีลูก ทั้งก่อนการตั้งครรภ์ สวัสดิการเด็กถ้วนหน้า สถานรับเลี้ยงเด็ก โอกาสในการก้าวหน้าในการทำงานของแม่ เป็นต้น และนี่คือแนวทางการทำงานของพรรค ทั้งนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้การทำงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมระหว่างพรรค ภาคประชาสังคม และประชาชน แม้พรรคประชาธิปัตย์จะมีส.ส.ไม่มากในสภาฯ แต่เรามีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้วยกันมานาน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญทำให้คนของพรรคสามารถนำประเด็นไปขับเคลื่อนต่อทั้งด้านกฎหมาย และการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเสนอแนวทาง อาทิ นางเรืองระวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (จีดีอาร์ไอ) น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย นางอภันตรี เจริญศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ “นก” ยลดา สวนยศ นายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ส่วนการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีนั้น พรรคประชาธิปัตย์อาสาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเรื่องการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบ หัวหน้าพรรคได้มอบหมายให้ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.สงขลา ดำเนินโครงการนำร่อง “ชาวสงขลาต่อต้านความรุนแรง” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทุกคนสามารถมีส่วนในการป้องกันความรุนแรงในรูปแบบต่างได้อย่างไร และเมื่อมีเหตุเกิดสมาชิกในชุมชนควรทำอย่างไร ซึ่งจะทำร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง และบุคลากรของพรรค อาทิ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ กรรมการบริหารพรรค ร่วมเป็นคณะทำงานที่จะขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป