ระบบ "ชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์" เอื้อประโยชน์เกษตรกรลาวใต้

2024-03-08 15:25:56

ระบบ "ชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์" เอื้อประโยชน์เกษตรกรลาวใต้

Advertisement

เวียงจันทน์, 7 มี.ค. (ซินหัว) — องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสำนักงานแขวงอัตตะปือ ส่งมอบระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ให้สำนักงานเกษตรและป่าไม้ในเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือทางตอนใต้ของลาว

วันพฤหัสบดี (7 มี.ค.) สื่อท้องถิ่นของลาวรายงานว่าระบบชลประทานข้างต้นถูกจัดสรรภายใต้โครงการ “สร้างระบบการเกษตรและความเป็นอยู่ที่ยืดหยุ่นตามสภาพภูมิอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (KOICA)

โครงการดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นของแขวงอัตตะปือต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน โดยกำหนดให้หมู่บ้าน 7 แห่งในแขวงฯ ได้ใช้งานระบบชลประทานที่ล้ำสมัยนี้

ทั้งนี้ ระบบข้างต้นมุ่งจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่มีการเข้าถึงไฟฟ้าอย่างจำกัด ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์