"ทรงศักดิ์" ลั่น มท.มุ่งมั่นบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย

2024-03-08 14:14:35

 "ทรงศักดิ์" ลั่น มท.มุ่งมั่นบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย

Advertisement

 "ทรงศักดิ์" ลงพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  ยันรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 67 ที่โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามและมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอราษีไศล พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมี น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปวีณ แซ่จึง นางผ่องศรี แซ่จึง อดีตสส.ศรีสะเกษ เขต 9 นายอำเภอราษีไศล นายอำเภอยางชุมน้อย นายอำเภอบึงบูรพ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอราษีไศล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง

นายทรงศักดิ์ กล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการแสดงที่น่ารัก โดยเฉพาะชาวเยอ วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาพบปะพี่น้องประชาชน การมาลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายผ่านการประชุมของกระทรวงอยู่เสมอ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำงานเป็นทีม โดยนโยบาย 11 ข้อ ของ รมว.มหาดไทย สามารถนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การมีน้ำดื่มสะอาด ต้องการให้ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพตามหลักองค์การอนามัยโลก ซึ่งต้องเป็นแนวปฏิบัติ โดยให้ อปท. ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนสามารถดื่มน้ำประปาได้ การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานสะอาด โดยมีนโยบายให้เริ่มจากส่วนราชการในการใช้โซล่าเซลล์ก่อน

รมช.มหาดไทย กล่าวต่อว่า การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นอีกนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นย้ำให้จังหวัดให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว นำไปสู่การมีรายได้ เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า PM2.5 เป็นสิ่งที่ส่วนราชการต้องช่วยกันทำความเข้าใจสื่อสารกับประชาชน เน้นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ และสุดท้ายเรื่องสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ขอให้ระวังโรคฮีทสโตรก (Heatstroke) โรคลมชัก ส่วนราชการต้องช่วยกันรณรงค์ และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

"รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งมั่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อความผาสุก สร้างรอยยิ้ม ให้กับคนไทยต่อไป” นายทรงศักดิ์ กล่าว

นายทรงศักดิ์ ได้รับฟังปัญหาเดือดร้อนของประชาชน ชมการแสดงพื้นบ้าน และเยี่ยมชมนิทรรศการของอ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ด้วย