"ชัยธวัช"รับหนังสือร้องเรียนจากชาวเขาค้อกรณีพิพาทที่ดินทำกินกับกองทัพ

2024-03-08 03:00:13

"ชัยธวัช"รับหนังสือร้องเรียนจากชาวเขาค้อกรณีพิพาทที่ดินทำกินกับกองทัพ

Advertisement

"ชัยธวัช"รับหนังสือร้องเรียนจากชาวเขาค้อกรณีพิพาทที่ดินทำกินกับกองทัพ พบหลายพื้นที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่นคงเสนอที่ดินให้หากทำตามที่ขอ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับจัดสรร 

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.67 ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายเชตวัน เตือประโคน ส.ส.ปทุมธานี เขต 6 พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร และ นายกฤช ศิลปชัย ส.ส.ระยอง เขต 2 พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนและทหารผ่านศึกจาก 4 ตำบลใน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ กรณีพิพาทเรื่องที่ดินทำกินระหว่างประชาชนและกองทัพ

นายชัยธวัช กล่าวว่า พรรคก้าวไกลได้ติดตามปัญหาในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยสภาฯ ชุดที่แล้ว ปัญหานี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ในอดีตมีการต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ฝ่ายความมั่นคงในเวลานั้นใช้กลยุทธ์หนึ่งในการชักชวนให้พี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่ง ทั้งที่เป็นคนไทยและพี่น้องชาติพันธ์ุ เข้ามาร่วมกับกองทัพและฝ่ายความมั่นคง ในการต่อสู้กับ พคท. เช่น เป็นอาสาสมัคร เป็นทหารพราน หรือให้ความร่วมมือเป็นแนวกันชน โดยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ว่า หากมาร่วมจะจัดสรรที่ดินให้มีเอกสารสิทธิ์ สามารถตั้งชุมชน เพื่อมีความมั่นคงหลังเสร็จภารกิจในการต่อสู้กับ พคท. แต่ปรากฏว่าเมื่อความขัดแย้งยุติ ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงกองทัพ ซึ่งเคยขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อจัดสรรให้พี่น้องประชาชน ได้คืนที่ดินให้กรมป่าไม้ในภายหลัง ในขณะที่ประชาชนไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามสัญญาจนมาถึงทุกวันนี้ กระทั่งมีนโยบายสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้ว บอกว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าจะต้องทำสัญญาเช่าที่ดินกับที่ราชพัสดุ ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำไมต้องเช่าที่ดินของตัวเองที่รัฐบาล กองทัพ ฝ่ายความมั่นคงเคยสัญญาว่าจะจัดสรรให้เป็นการตอบแทน

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ เช่น พี่น้องชาวม้งที่ อ.เขาค้อ เข้าร่วมกับกองทัพไทยเป็นอาสาสมัครต่อสู้กับ พคท. แต่ก็ไม่ได้รับที่ดินตามสัญญา ในทางตรงกันข้าม ราษฎรโดยเฉพาะพี่น้องชาติพันธ์ุที่ไปเข้าร่วมกับ พคท. และภายหลังกองทัพและฝ่ายความมั่นคงไปเจรจาบอกให้วางอาวุธ ให้ยุติการต่อสู้กับรัฐไทย แล้วจะจัดสรรที่ดินเป็นชุมชนให้ มาถึงวันนี้ ก็ไม่ได้รับการจัดสรรเช่นกัน อยู่ในชะตากรรมเดียวกัน อีกกลุ่มหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐไปคุยกับพี่น้องปกาเกอะญอที่อยู่ใจกลางพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ย้ายชุมชนเข้ามาอยู่ในเขตเมือง เช่น อ.พบพระ แล้วบอกว่าจะจัดสรรที่ดินให้ มาถึงวันนี้ผ่านไปหลายสิบปี ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินและกำลังจะได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าและการต้องเซ็นสัญญาเช่าที่ดินที่ตัวเองเคยได้รับตามสัญญา หรือที่ภาคใต้ คนที่เคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มลายาที่วันนี้อยู่ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เคยได้รับคำสัญญาแบบเดียวกันจากกองทัพ ตอนนี้ก็กำลังถูกไล่ออกจากพื้นที่ของตัวเอง เพราะถือว่ามาบุกรุกพื้นที่ป่า จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเคยอยู่ฝ่ายไหน ตอนนี้พี่น้องประชาชนอยู่ฝ่ายเดียวกันหมดแล้ว คือเราได้รับผลกระทบจากการไม่รักษาสัญญาของรัฐไทย ของฝ่ายความมั่นคง และได้รับผลกระทบจากกฎหมาย จากการดำเนินมาตรการที่ไม่เป็นธรรม 

นายชัยธวัช กล่าวด้วยว่า มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ที่เราได้ติดตามอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว แต่เสียดายที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล เราเห็นด้วย เข้าใจ และเห็นใจในความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น จะช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยอาศัยกลไก กมธ.ทหาร และ กมธ.ที่ดินฯ มาทำงานร่วมกัน เราเชื่อว่าเรื่องนี้ประชาชนมีความชอบธรรมอยู่แล้ว เป็นกรณีเฉพาะที่แตกต่างจากข้อพิพาทในกรณีทั่วไป