"นางมโหธรเทวี" นางสงกรานต์ปี 67

2024-03-08 02:00:56

"นางมโหธรเทวี" นางสงกรานต์ปี  67

Advertisement


กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่ภาพวาด "นางมโหธรเทวี" นางสงกรานต์ประจำปี  67 มีนกยูงเป็นพาหะ ประกาศปีนี้น้ำน้อย ข้าวกล้าในนาได้ผลกึ่งเสียกึ่ง

เมื่อวันที่ 7  มี.ค.67 นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2567  พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2567จากฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดังนี้

ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2567 ปีมะโรง (เทวดาผู้ชาย ธาตุทอง) ฉอศก จุลศักราช 1386 ทางจันทรคติ เป็น ปกติ มาสวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน วันที่ 13 เม.ย. เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 เวลา 22 นาฬิกา 24 นาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์  ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาเหนือหลัง มยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ 


วันที่ 16 เม.ย. เวลา 02 นาฬิกา 15 นาที 00  วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1386 ปีนี้ วันอังคาร เป็น ธงชัย , วันพฤหัสบดี เป็น อธิบดี , วันจันทร์ เป็น อุบาทว์ , วันเสาร์ เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันอังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า นาคให้น้ำ 7 ตัว  เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 5  ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ จะได้ผลกึ่ง เสียกึ่ง  เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย 

ที่มา ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง