โฆษก มท. นำสื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

2024-03-07 17:39:57

โฆษก มท. นำสื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

Advertisement

 โฆษก มท. นำคณะสื่อมวลชนติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญ มท. ชื่นชมความสามัคคีของพี่น้องชาว ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 มี.ค.67 ที่วัดบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย (มท.)นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเมตตาจาก พระอธิการไพรวัลย์ เตชวโร เจ้าคณะตำบลจาน เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายยอดยิ่ง ไกรษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ น.ส.ไตรศุลี ได้ร่วมรับชมการแสดงชุด "บ้านจานถิ่นฐานหลวงปู่หมุน"  และนำคณะกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอื่น ผู้ร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระเถระชื่อดังหลายรูป และออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ มากมาย ซึ่งท่านได้มรณภาพในปี 2546 สิริอายุได้ 109 ปี 87 พรรษา สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางมาสักการะท่านอย่างไม่ขาดสายกระทั่งปัจจุบัน

จากนั้น ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป "การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้าน ร่วมกันคัดแยกจากต้นทาง (ครัวเรือน) และจำหน่ายขยะเป็นรายได้ของครอบครัว นอกจากนี้การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน ยังสามารถแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าสาธารณะ ทำให้เกิดการเสริมสร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน จนทำให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าสาธารณะในพื้นที่ถูกแปรสภาพเป็นพื้นที่รวมพันธุ์พืชสมุนไพรนานาชนิดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ ต้นเกียงปืน ต้นรากสามสิบ ต้นอบเชย และลดปัญหาน้ำขังซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายสาเหตุไข้เลือดออก และยังได้มีการขยายผลไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมศึกษาดูงานของสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และจังหวัดอื่น ๆ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ กระเทียม หอมแดงศรีสะเกษ หน่อไม้ดอง พืชผักสวนครัว


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การนำสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2567 นี้ ซึ่งอำเภอกันทรารมย์ เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนมีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความรู้รักสามัคคี มีของดีในพื้นที่มากมาย โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร มีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริ Sustainable Fashion ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชในพื้นที่ และในบริเวณพื้นที่ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามพระดำริ "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)"

"ขอขอบคุณสื่อมวลชน ที่ร่วมลงพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืน และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสิ่งที่ดีของอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อจะได้ร่วมกัน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้พี่น้องประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า" ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย" น.ส.ไตรศุลี กล่าว