จังหวัดในญี่ปุ่นจ่อเก็บค่าเข้าปีน "ภูเขาฟูจิ" ลดแออัด-เน้นปลอดภัย

2024-03-06 09:40:58

จังหวัดในญี่ปุ่นจ่อเก็บค่าเข้าปีน "ภูเขาฟูจิ" ลดแออัด-เน้นปลอดภัย

Advertisement

โตเกียว, 5 มี.ค. (ซินหัว) — สภาจังหวัดยามานาชิทางตะวันตกของกรุงโตเกียวออกข้อบังคับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นภูเขาฟูจิผ่านเส้นทางที่เป็นที่นิยมที่สุด จำนวน 2,000 เยน (ราว 480 บาท) ต่อคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลปีนเขาของปีนี้

ทางการจังหวัดยามานาชิระบุว่าจะมีการติดตั้งประตูผ่านทางที่สถานีแห่งที่ 5 หรือทางเข้าสู่เส้นทางโยชิดะของภูเขาฟูจิ ฝั่งจังหวัดยามานาชิ ซึ่งการเรียกเก็บเงินมีขึ้นเพื่อลดความแออัดบริเวณภูเขาและใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนมาตรการความปลอดภัย

กลุ่มนักปีนเขาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสูงถึง 3,000 เยน (ราว 715 บาท) ต่อครั้ง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมตามสมัครใจที่ 1,000 เยน (ราว 240 บาท) ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองดูแลภูเขาแห่งนี้

ช่วงฤดูกาลปีนเขาจนถึงกลางเดือนกันยายน 2024 ประตูจะปิดตั้งแต่เวลา 16.00-3.00 น. ของทุกวัน และจะจำกัดการเข้าหากมีจำนวนนักปีนเขามากกว่า 4,000 คนต่อวัน โดยจะมีข้อยกเว้นเฉพาะผู้ที่จองกระท่อมบนภูเขาสำหรับพักอาศัยล่วงหน้า

ความเคลื่อนไหวข้างต้นเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปีนเขาที่ไม่ปลอดภัย อาทิ การปีนเขาแบบรวดเดียวจบโดยไม่มีการพักค้างแรม (bullet climbing)

อนึ่ง ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาสูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยความสูง 3,776 เมตร และถูกจัดเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยคร่อมอยู่ระหว่างจังหวัดยามานาชิและจังหวัดชิสุโอกะ และจะเปิดให้นักปีนเขาเข้าชมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนกันยายน