เส้นทางขนส่งทางทะเล-ถนน เชื่อม "เวียดนาม-กว่างซี" เปิดให้บริการ

2024-03-06 12:05:13

เส้นทางขนส่งทางทะเล-ถนน เชื่อม "เวียดนาม-กว่างซี" เปิดให้บริการ

Advertisement

หนานหนิง, 6 มี.ค. (ซินหัว) — เส้นทางขนส่งหลายรูปแบบทางทะเล-ทางถนน ซึ่งเชื่อมต่อเมืองดานังของเวียดนามกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้เปิดดำเนินงานเมื่อวันจันทร์ (4 มี.ค.) ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ชุดแรกที่บรรจุมันสำปะหลังจากเมืองดานังถูกขนส่งถึงสถานีตู้คอนเทนเนอร์ชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในกว่างซี

หลิวฟู่หมิง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท กว่างซี เป่ยปู้ กลัฟ อินเตอร์เนชันแนล ทรานสปอร์ต เดเวลอปเมนต์ จำกัด เผยว่าตู้ตอนเทนเนอร์ชุดแรกจะถูกขนส่งทางถนนต่อไปยังโรงงานหลายแห่งในเมืองฉงจั่วของกว่างซี และมันสำปะหลังจะถูกแปรรูปเพื่อผลิตแอลกอฮอล์เกรดอุตสาหกรรมและอาหาร

เส้นทางขนส่งหลายรูปแบบทางทะเล-ทางถนนนี้ช่วยลดระยะเวลาขนส่งเหลือราว 7 วัน ประหยัดระยะเวลาขนส่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเส้นทางขนส่งก่อนหน้านี้ที่ใช้ระยะเวลาราว 20 วัน โดยยังคงใช้ต้นทุนเกือบเท่าเดิม

หลี่ไท่หลิน ประธานบริษัทฯ กล่าวว่าเส้นทางขนส่งนี้จะขยายกำลังการขนส่งของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาระเบียงการค้าทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ที่เป็นช่องทางการค้าและโลจิสติกส์ที่ก่อสร้างโดยกลุ่มภูมิภาคระดับมณฑลทางตะวันตกของจีนและสมาชิกอาเซียน


(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือชินโจว เมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 1 มี.ค. 2024)