บรูไนเล็งสร้าง "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" แห่งใหม่

2024-03-06 11:10:01

บรูไนเล็งสร้าง "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" แห่งใหม่

Advertisement

บันดาร์เสรีเบกาวัน, 5 มี.ค. (ซินหัว) — เจ้าหน้าที่อาวุโสของบรูไนเปิดเผยว่าบรูไนวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ ขนาด 30 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศให้ถึง 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2025

รายงานระบุว่าฮัจญี อาวัง ฮัลบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลำดับที่ 2 ซึ่งร่วมประชุมครั้งที่ 20 ของสภานิติบัญญัติ เปิดเผยแผนการดังกล่าวที่มีเป้าหมายเปิดดำเนินงานภายในปี 2025

อนึ่ง บรูไนเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และรัฐบาลบรูไนมุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพลังงานและความหลากหลายทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา