เมียนมาส่งออก "น้ำผึ้ง" ปีงบฯ 2023-24 มากกว่า 2,000 ตัน

2024-03-06 10:45:13

เมียนมาส่งออก "น้ำผึ้ง" ปีงบฯ 2023-24 มากกว่า 2,000 ตัน

Advertisement

ย่างกุ้ง, 5 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (4 มี.ค.) กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานของเมียนมา รายงานว่าเมียนมาทำรายได้จากส่งออกน้ำผึ้ง 2,006 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 107 ล้านบาท) ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2023-2024

กองการเลี้ยงผึ้ง สังกัดสำนักเพาะพันธุ์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ของกระทรวงฯ เผยว่าการส่งออกน้ำผึ้งในปีงบประมาณนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าปริมาณรวมทั้งปีจะอยู่ที่ 2,300 ตัน เมื่อรวมกับการส่งออกราว 300 ตันในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบฯ

เมียนมาได้ดำเนินการแจกจ่ายผึ้งนางพญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค การจัดการรวงผึ้ง และการอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารและการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจการเลี้ยงผึ้งในประเทศ

อนึ่ง เมียนมาผลิตน้ำผึ้งจากอาณานิคมผึ้งกว่า 200,000 แห่ง คิดเป็นปริมาณ 5,000 ตัน ในปีงบประมาณนี้ โดยมีการส่งออกน้ำผึ้งสู่ญี่ปุ่น ไทย จีน ซาอุดีอาระเบีย และสิงคโปร์ ราว 2,006 ตัน