รอง ผวจ.ภูเก็ตทำหนังสือถึง ตม.เพิกถอนวีซ่าฝรั่งเตะหมอ

2024-03-06 11:10:45

รอง ผวจ.ภูเก็ตทำหนังสือถึง ตม.เพิกถอนวีซ่าฝรั่งเตะหมอ

Advertisement

 รอง ผวจ.ภูเก็ตทำหนังสือถึง  ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตพิจารณาเพิกถอนวีซ่าฝรั่งเตะหมอ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือด่วนมากที่ ภก 0018.4/5032 ถึง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต เรื่อง ขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือ วีซ่าของ MR.URS BEAT FEHR ตามที่ปรากฎในสื่อ กรณี พญ.ธารดาว จันทร์ดำ อายุ 26 ปี แพทย์ประจำโรงพยาบาลดีบุก ถูก MR.URSFEHR อายุ 45 ปี สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ทำร้ายร่างกาย เมื่อวันที่ 24 ก.พ.67 เวลา 20.50 น. บริเวณชายหาดยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นั้น จังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของ MR.URSFEHR มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชน จึงขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนวีซ่า ของ MR.URS BEAT FEHR โดยเร่งด่วน และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบ