"ไทยสร้างไทย" ชูจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า

2024-03-06 10:32:29

"ไทยสร้างไทย" ชูจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า

Advertisement

"ไทยสร้างไทย" ติวเข้มคนรุ่นใหม่ ชูจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า   ย้ำพันธกิจสู้เพื่อคนตัวเล็ก เลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน สร้างไทยให้ทันโลก 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร.โภคิน พลกุล และ นายอุดมเดช รัตนเสถียรจัดประชุม "Round Table สร้างไทย" ร่วมวงสนทนา อุดมการณ์ การสร้างนโยบาย และกระบวนการดำเนินการเพื่อช่วยคนตัวเล็ก ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ร่วมกับคนรุ่นใหม่ของพรรค

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ย้ำถึงเรื่องอุดมการณ์และความเสียสละของสมาชิกพรรค ในการสร้างพรรค ที่มีจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า (Progressive Conservative) โดย ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ด้วยการสร้างความเท่าเทียม และความยุติธรรมในสังคมไทย รักษาสถาบัน ให้คนทุกรุ่นมีความเข้าใจและเคารพรักสถาบันอย่างมีวุฒิภาวะ ที่สำคัญที่สุดคือให้คนไทยทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดต่อกันแบบพี่แบบน้องยุติการสร้างความเกลียดชัง โดยพรรคไทยสร้างไทย จะขอใช้ประสบการณ์ของผู้ใหญ่มาเป็นฐานที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับคนไทยทุกคน

ด้าน ดร.โภคิน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก โดยเฉพาะการเข้ามาของ AI อาจทำให้เด็กขาดทักษะ ขาดการคิดวิเคราะห์ในเชิงลึก เพราะไปใช้ AI เป็นตัวช่วยในการเรียนและทำงานเป็นหลัก ไม่ฝึกฝนตนเองเท่าที่ควร ในโลกยุคใหม่ การมีความรู้ความเข้าใจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และความมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันต่อพี่น้องร่วมสังคม จะทำให้ทุกคนมี Mind Set ที่เป็นบวก เมื่อรวมกับแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขแล้ว เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบานดูแล คนทุกช่วงวัยให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่เด็กจนแก่ เราจึงเสนอนโยบาย เช่น กองทุนเครดิตประชาชน และบำนาญประชาชน ตลอดจนการแขวนกฎระเบียบที่ล้าหลัง สร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กเพื่อให้ผู้คนทำมาหากินได้โดยเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลากับระบบราชการที่ไม่จำเป็นและเต็มไปด้วยคอร์รัปชัน