"หมอช้าง"แนะวิธีไหว้ขอพรวันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิม

2024-03-06 10:05:52

"หมอช้าง"แนะวิธีไหว้ขอพรวันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิม

Advertisement

"หมอช้าง"แนะวิธีไหว้ขอพรวันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิม  6 มี.ค.

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.67 เพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ระบุ   6 มี.ค  วันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิม  ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เกิดขึ้นจากพระเมตตาและความศรัทธาในองค์กวนอิม เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ ดลบันดาลโซคลาภเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้แก่ผู้ที่ยากจนหรือเดือดร้อน พร้อมทั้งนำโชคลาภที่ได้มาให้นำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนั่นเอง 

ของที่ใช้เตรียมไหว้ที่บ้าน

-รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม, ภาพที่หาได้

-ดอกบัวสีขาว หรือสีชมพู

-ส้ม 5 ผล

-กระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชีที่ใช้เป็นประจำ

-น้ำสะอาด

ช่วงเวลาไหว้

ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 6 มี.ค.เวลา 22.59 น.

ขอบคุณเพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา