มท.ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 19,297 ราย มูลหนี้ลด 778 ล้าน

2024-03-05 21:14:37

มท.ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 19,297 ราย มูลหนี้ลด  778 ล้าน

Advertisement

ปลัด มท.เผยไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบแล้ว 29,366 ราย สำเร็จ 19,297 ราย มูลหนี้ลดลง 778 ล้าน 

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้รับลงทะเบียนประชาชนที่มีความประสงค์ขอให้ทางราชการได้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 ราย โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด อำเภอ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งขณะนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 29,366 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 19,297 ราย มูลหนี้ลดลง 778.33 ล้านบาท และมีกรณีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ประสงค์ดำเนินคดี 327 คดี โดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้-ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ 5 ลำดับแรก คือ 1. นครสวรรค์ 2,669 ราย 2. สงขลา 2,615 ราย 3.  นครราชสีมา 2,157 ราย 4.  นครศรีธรรมราช 1,497 ราย 5.  นราธิวาส 1,325 ราย ซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพบปะพูดคุยกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นคนกลาง และหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามผลภายหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไป

๐เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศ ขณะนี้มีนครสวรรค์และ นราธิวาสดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ 100% แล้ว จึงขอให้ทุกจังหวัดที่เหลือเร่งรัดดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบทุกกรณี โดยขอให้ใช้ความพยายามและต้องคำนึงความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของทุกกรณี หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายได้ทันที เพราะหนี้นอกระบบถือว่าผิดกฎหมาย คือ มีการปล่อยกู้โดยไม่มีใบอนุญาต อีกทั้งเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคลีนิคหรือทีมจังหวัดที่จะช่วยให้ลูกหนี้นอกระบบได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส พร้อมกับดูแลเจ้าหนี้นอกระบบที่มีพฤติการณ์ดี โดยบูรณาการกับคลังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่เจ้าหนี้นอกระบบได้มาเข้าสู่การปล่อยเงินกู้ในระบบตามกฎหมาย" นายสุทธิพงษ์ กล่าว