มท.1 เปิดกระทรวงต้อนรับ กมธ.วุฒิสภารับฟังข้อเสนอแนะ (มีคลิป)

2024-03-05 17:45:46

มท.1 เปิดกระทรวงต้อนรับ กมธ.วุฒิสภารับฟังข้อเสนอแนะ (มีคลิป)

Advertisement

รมว.มหาดไทยเปิดกระทรวงต้อนรับ กมธ.วุฒิสภารับฟังข้อเสนอแนะไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการร่วมกับ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ โดยมี นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย คณะที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย คณะทำงานรมว.มหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

นาายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงขนาดใหญ่ การตรวจสอบการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการช่วยให้กระทรวงมหาดไทยได้อุดรอยรั่วและคลี่คลายเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านมาทางคณะกรรมาธิการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มีประสบการณ์ในแวดวงราชการ ก็ย่อมมีข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งในช่วงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจเฉพาะหน้าหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการรับมือภัยแล้ง และการจัดระเบียบสังคม แก้ไขประเด็นปัญหาปัญหาต่าง ๆ สร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง และการบำรุงสุข ต่อยอดความเจริญ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน  ข้อเสนอแนะที่ กมธ.มีให้กระทรวงมหาดไทยในทุกประเด็น เป็นประโยชน์ต่อทั้งกระทรวงและประชาชนอย่างยิ่ง ไม่มีข้อไหนที่เห็นแย้งกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่น การยกระดับท้องถิ่นบางแห่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองการค้าเป็นเขตบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ซึ่งผมจะรับแล้วนำไปติดตามกับท่านอธิบดีที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะดำเนินการให้เร็วที่สุด 

ด้าน พล.อ.เลิศรัตน์ ประธาน กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา กล่าวว่า ขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ที่ให้โอกาส กมธ.ได้เข้ามาเยี่ยมคารวะ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน โดยมีประเด็นประกอบไปด้วย การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ การผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 Smart City การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกประเด็นที่ได้ร่วมหารือในวันนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ให้สังคมเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันต่อไป