ศึกษาพบ "ยุง" ดมกลิ่นแบคทีเรียบนปลานักล่า ปกป้องไข่ถูกกิน

2024-03-05 17:55:37

ศึกษาพบ "ยุง" ดมกลิ่นแบคทีเรียบนปลานักล่า ปกป้องไข่ถูกกิน

Advertisement

เยรูซาเล็ม, 5 มี.ค. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยอิสราเอลจากมหาวิทยาลัยไฮฟาศึกษาบทบาทของแบคทีเรียในการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้คือปลาและยุง และพบว่ายุงปกป้องไข่ของพวกมันจากปลานักล่าด้วยการดมกลิ่นแบคทีเรียบนตัวปลา

แบคทีเรียสร้างสัญญาณทางเคมีที่สามารถมอบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นตัวนำพาพวกมันให้แก่สิ่งมีชีวิตรอบข้าง โดยสัตว์บางชนิดอาจใช้ฟีโรโมน ซึ่งเป็นสารเคมีที่หลั่งออกมาในปริมาณเพียงเล็กน้อย เพื่อสื่อสารกับสัตว์ชนิดเดียวกัน

การศึกษาก่อนหน้านี้เผยว่ายุงตัวเมียรู้วิธีการจำแนกและหลีกเลี่ยงการวางไข่ในบ่อที่มีปลานักล่า เนื่องจากยุงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำตั้งแต่ระยะเป็นไข่จนถึงดักแด้ และมีความเสี่ยงต่อการถูกล่าโดยนักล่าเหล่านั้น

การศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารแอนิมอล อีโคโลจี (Animal Ecology) ระบุว่านักวิจัยได้นำปลานักล่าเข้าไปในบ่อที่มีสารฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดแบคทีเรียบางส่วนบนตัวปลา และพบว่ายุงตัวเมียวางไข่ตามปกติเนื่องจากไม่รู้ว่าปลาอยู่ในนั้น แต่เมื่ออยู่ในน้ำกับปลาที่ไม่ผ่านการกำจัดแบคทีเรีย ยุงตัวเมียก็จะไม่วางไข่

ส่วนการทดสอบอีกรายการที่มีการนำแบคทีเรียในปลาเข้าไปในบ่อวางไข่ พบยุงลดการวางไข่เพื่อตอบสนองต่อแบคทีเรียจำเพาะบางสายพันธุ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแบคทีเรียปล่อยกลิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับปลา

ทั้งนี้ นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบได้เน้นย้ำการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ล่าและเหยื่อผ่านแบคทีเรีย ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนายากันยุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


(ภาพจากองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2021 แสดงยุงลายชนิดหนึ่ง)