จุฬาฯจัดกิจกรรมสัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7

2024-03-05 15:37:28

 จุฬาฯจัดกิจกรรมสัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7

Advertisement

จุฬาฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7 ระหว่าง 6 - 8 มี.ค. สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนดูแลสุขภาพการนอนหลับให้ดีมีคุณภาพ 

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.67  ศูนย์นิทราเวช  รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดกิจกรรม  "จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7"  Chula World Sleep Day 2024  "Sleep Equity for Global Health"  นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใส่ใจการดูแลสุขภาพการนอนหลับของตนเองให้ดีและมีคุณภาพ ณ โถงกิจกรรม อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Chula World Sleep Day 2024 "Sleep Equity for Global Health" นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับแล้วไม่มีคุณภาพ การนอนหลับที่ดีจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเป็นอย่างมาก อาทิ ช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะ โดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย สารเคมีในร่างกายให้เกิดสมดุลที่เป็นปกติ ที่สำคัญช่วยจัดระเบียบความจำให้เป็นระบบได้อีกด้วย ซึ่ง  รพ.จุฬาลงกรณ์  ยังมุ่งเน้น ให้บริการดูแลรักษาโรคจากการนอนหลับอย่างตรงจุด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากศูนย์นิทราเวชฯ มีบริการให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคจากการนอนทุกประเภท ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล


รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า กิจกรรมวันนอนหลับโลก  หรือ "The World Sleep Day" จะตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน มี.ค.ในทุกๆ ปี เป็นกิจกรรมที่คณะผู้จัดงานจากทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการนอนหลับ การนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อาการผิดปกติจากการนอน อาจส่งผลกระทบถึงการทำงาน การตอบสนองต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกทั้งยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิตอีกด้วย ดังนั้นศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอน

สำหรับวันนอนหลับโลกในปีนี้ ศูนย์นิทราเวชจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Chula World Sleep Day 2024 "Sleep Equity for Global Health" นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล เปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มี.ค.67 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงกิจกรรม อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน การจัดแสดงวิดีทัศน์บอกเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคจากการนอนหลับแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจพร้อมให้คำปรึกษากับผู้มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับ และเสวนาให้ความรู้ โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรมและออกกำลังกายยืดเหยียด เพื่อส่งเสริมให้การนอนของประชาชนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป


นอกจากนี้ ศูนย์นิทราเวช ได้ดำเนินงานให้บริการรักษาผู้มีปัญหาการนอนหลับทุกรูปแบบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้ที่มีปัญหาจากการนอนหลับ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ การนอนกรน การมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ส่งผลทำให้มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน ขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีความร่วมมือและมีการดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการตรวจ Sleep Test ของ รพ.สวนเบญจกิติฯ ทำให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับการเข้ารับบริการที่ศูนย์นิทราเวชฯ โดยตรง และศูนย์นิทราเวชฯ กับ รพ.สวนเบญจกิติฯ มีแผนงานที่จะเกิดความร่วมมือร่วมกันในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลต่อไป