จีนมุ่งรับรอง "หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ" สำหรับผู้ประกอบการทุนต่างชาติ

2024-03-05 11:50:15

จีนมุ่งรับรอง "หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ" สำหรับผู้ประกอบการทุนต่างชาติ

Advertisement

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อสภานิติบัญญัติระดับชาติเพื่อการพิจารณาในวันอังคาร (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรับรองหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national treatment) สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ

รายงานระบุว่าจีนจะส่งเสริมการสร้างความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง และขยับขยายการเปิดกว้างเชิงสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
จีนจะเพิ่มความพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ยกเลิกข้อจำกัดการเข้าถึงตลาดของการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลิตทั้งหมด และลดทอนข้อจำกัดการเข้าถึงตลาดในภาคธุรกิจการบริการ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคมและการดูแลสุขภาพ

นอกจากนั้นจีนจะดำเนินงานเพื่อทำให้จีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันเป็นที่นิยมของการลงทุนจากต่างประเทศ และแสวงหาความก้าวหน้าอันเป็นรูปธรรมในความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูง

จีนจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี พร้อมกับเดินหน้าทำงานเพื่อเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (CPTPP)


(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 25 ก.พ. 2023)