"ธรรมนัส" จับมือประธาน กมธ.ความมั่นคงลุยแก้ไขปัญหายางพาราเถื่อน (มีคลิป)

2024-03-05 03:00:50

"ธรรมนัส" จับมือประธาน กมธ.ความมั่นคงลุยแก้ไขปัญหายางพาราเถื่อน (มีคลิป)

Advertisement

"ธรรมนัส" จับมือประธาน กมธ.ความมั่นคง ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยางพาราเถื่อน จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.67  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ลงพื้นที่ิติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยางพาราเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีสามองค์ จ.กาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมชมสภาพพื้นที่บรเิวณด่านพระเจดีย์สามองค์ รวมถึงพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยางพารา ตามการประชุมคณะ กมธ. ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ สรุปได้ว่าห้ามมีการนำเข้ายางพาราทุกประเภท และมีการตรวจสอบกานำเข้าอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ในการเจรจาการค้ากับประเทศเมียนมา ตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อหาข้อสรุปทางการค้ายางพาราที่ชัดเจนร่วมกัน ตลอดจนการลงนามข้อตกลงทางการค้าร่วมกันในอนาคตต่อไป


รมว.เกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าภารกิจอย่างเต็มที่ เพื่อชาติบ้านเมือง และโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง จากราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าการขับเคลื่อนภารกิจของเราเดินมาถูกทางแล้ว สำหรับสภาพเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน ได้กำชับทุกภาคส่วนให้มีการใช้มาตรการป้องกัน และการตรวจสอบอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการปิดด่าน เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ ในด้านกรณีเจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืชสังขละบุรีถูกข่มขู่ ได้ฝากหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย