"อนุทิน"กำชับผู้ว่าฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงอย่างสมพระเกียรติ

2024-03-05 02:00:15

"อนุทิน"กำชับผู้ว่าฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงอย่างสมพระเกียรติ

Advertisement

รมว.มหาดไทยกำชับผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ

เมื่อนที่ 4 มี.ค. 67 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย พร้อมรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในช่วงต้นเรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 ในปีนี้ ครม.ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ในทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม แทนการแต่งกายด้วยแบบฟอร์มของหน่วยงาน รวมทั้งประดับธงตราสัญลักษณ์หน้าหน่วยงานและร่วมกันรณรงค์ไปยังประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ให้ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ผู้ว่าฯได้ดำเนินการตามมติ ครม. เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย อาทิ การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในเรื่องลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานลวดลายผืนผ้าให้กับกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์ ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี เพื่อให้ศิลปินและประชาชน นำลายพระราชทานไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิด สร้างสรรค์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง โดยนายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมครม. เมื่อวันที่ 27 ก.พ.67 ขอความร่วมมือ ครม. หน่วยงานราชการ และประชาชน ใช้ลายผ้าพระราชทานดังกล่าวในการแต่งกายและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกันส่งเสริมทักษะของช่างทอผ้าและหัตถกรรมผ่านลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าหัตถกรรมไทย และเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดด้วย