"อนุทิน" กำชับผู้ว่าฯ รับมือพายุฤดูร้อน

2024-03-04 17:32:15

"อนุทิน" กำชับผู้ว่าฯ รับมือพายุฤดูร้อน

Advertisement

"อนุทิน" กำชับผู้ว่าฯ รับมือพายุฤดูร้อน  ประสานงาน "สธ.- อปท." ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้  ดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 67 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย พร้อมรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมประชุม

รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการในเรื่องการรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำชับให้ผู้มีหน้าที่ในแต่ละระดับเร่งตรวจสอบอาคาร สถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง รวมถึงไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ หากพบว่าไม่อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงต้องเร่งแจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการซ่อมแซม ตลอดจนให้เตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

รมว.มหาดไทย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 ก.พ.67 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า พื้นที่ภาคเหนือจะมีอุณหภูมิสูงสุด 43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส อากาศร้อนกว่าปี 66 และร้อนกว่าปกติ 1 - 2 องศาเซลเซียส จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน เช่น เรื่องความสะอาดของอาหาร และน้ำอุปโภคบริโภค กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวัน และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงต้องระวังภาวะ Heat Stroke รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเรื่องการดูแลเรื่องน้ำดื่มสะอาด น้ำอุปโภคบริโภค การดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราไม่นับว่าเป็นต้นทุน แต่จะเป็นสิ่งที่เป็น CSR ที่เราได้บริการตอบแทนพี่น้องประชาชนในยามลำบาก เราต้องยึดถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกับนโยบายงดการตัดน้ำประปาเป็นระยะเวลา 3 เดือน เรื่องการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป ที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนและดำเนินการต่อไปให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกเรื่องที่กล่าวมาถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพื้นฐานคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งสิ้น