"พวงเพ็ชร" ตอบกระทู้ ส.ว. ยัน พศ. จับตาใกล้ชิดพระทำผิด

2024-03-04 17:17:58

"พวงเพ็ชร" ตอบกระทู้ ส.ว. ยัน พศ. จับตาใกล้ชิดพระทำผิด

Advertisement

"พวงเพ็ชร" ตอบกระทู้ ส.ว.กรณีพระทำผิดพระธรรมวินัย  ยัน พศ. จับตาดูแลใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.67 ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้คำถามทั่วไป ของ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง "การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ ในระหว่างดำเนินกระบวนการยุติธรรม" รวมถึงเสนอแนะแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  โดย พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสงฆ์ ที่ทำผิดพระธรรมวินัยเป็นจำนวนมาก จนชาวบ้านหมดศรัทธา ไม่อยากร่วมทำบุญด้วย จึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โดยเสนอให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครของ พศ.เพื่อสนองงาน สอดส่อง ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดพระธรรมวินัยในแวดวงสงฆ์

ด้าน ดร.พวงเพ็ชร ชี้แจงว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหากรณีพระภิกษุกระทำความผิดเป็นไปตามมหาเถรสมาคม (มส.) ได้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ ต่างๆ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้บูรณาการกับ กอ.รมน. และพระวินยาธิการ ในการสอดส่อง ดูแล มิให้พระสงฆ์มีการกระทำความผิด โดยมีสายด่วนความมั่นคง 1374 ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา กรณีพบเห็นพระภิกษุกระทำความผิด ตลอด 24 ชม. และยังได้สนับสนุนข้อมูลให้เจ้าคณะผู้ปกครองในการดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษตามความผิดแห่งพระธรรมวินัย ขณะเดียวกัน พศ.ยังได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพระกับทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้บวชเป็นพระ รวมถึงประวัติอาชญากรรม ป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมในแวดวงคณะสงฆ์  ต้องขอขอบคุณข้อเสนอแนะแนวทางในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลกำลังดำเนินการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยมีการพัฒนาวัดรองรับการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงข้อมูลวัดกับทาง ททท. ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางสถานที่ปฏิบัติธรรมของโลก