ประธาน กกต.ยันไม่ช้าพิจารณายุบ "ก้าวไกล-ภท."

2024-03-04 14:56:36

ประธาน กกต.ยันไม่ช้าพิจารณายุบ  "ก้าวไกล-ภท."

Advertisement

ประธาน กกต.ยันไม่ช้าพิจารณาคำร้องยุบ  "ก้าวไกล-ภท." เร่งศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน.ฉบับสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.67  ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน  กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกล และพรรคภูมิใจไทย ว่า ในส่วนของพรรคก้าวไกลนั้น หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ทาง กกต. ขอให้สำนักงานและนายทะเบียนพรรคการเมืองไปศึกษาคำวินิจฉัยและตัวบทของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่า จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นสำนักงาน กกต. ก็เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งเห็นพ้องกันว่าควรที่จะนำเอาคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นด้วย ซึ่งคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์สารออกมาเมื่อวันที่ 29 ก.พ.ที่ผ่านมา ผ่านทางราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นสำนักงาน กกต. ต้องนำคำวินิจฉัยไปพิจารณาอีกที ประกอบความเห็นที่ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้   ยังไม่มีกรอบเวลา แต่กระบวนการนี้คงใช้เวลาไม่เยอะ แต่ก็จะดำเนินการอย่างไม่ชักช้า

ส่วนคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยนั้น กกต.ได้รับคำร้อง โดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคำร้อง ข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่นั้น ถือว่ามีมูลหรือไม่ หากเห็นว่ามีมูลก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็น และหากเห็นว่ามีมูลจะต้องดำเนินการต่อไปก็จะเสนอ กกต. เรื่องนี้จะดำเนินการโดยไม่ล่าช้า ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ 30 วัน หรือ 60 วัน แต่ก็ต่ออายุได้ เพราะกระบวนการนอกจากรวบรวมขอมูลแล้ว ยังต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล โดยหลักเราพยายามทำในกรอบเวลาไม่ให้ล่าช้า