พม. จ่อจัดใหญ่เวิร์คชอปวิกฤตประชากรก่อนออกสมุดปกขาวชง ครม.

2024-03-04 01:00:22

พม. จ่อจัดใหญ่เวิร์คชอปวิกฤตประชากรก่อนออกสมุดปกขาวชง ครม.

Advertisement


"วราวุธ" เผย พม. จ่อจัดใหญ่เวิร์คชอปวิกฤตประชากร ก่อนออกสมุดปกขาวชง ครม. 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พม.มีกิจกรรม สำคัญที่จะถือ เป็นนโยบาย เร่งด่วนของ พม. โดยกิจกรรมแรกวันที่ 7 มี.ค. เวลา 08.00 น. จะมีการจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากร" ซึ่งจะเป็นการพูดถึงปัญหาที่ประเทศไทยจะเจอในอนาคต 5-10 ปี ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบโดยสมบูรณ์ รวมถึงปัญหาเด็กแรกเกิดมีจำนวนน้อยลงทุกๆ ปี ทั้งนี้ ซึ่งการประชุมจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เกี่ยวกับเด็กเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน คุณผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และจะมีการพูดถึงระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของครอบครัวไทย

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ เราต้องการให้ประเทศไทย สังคมไทย ภาครัฐและประชาชนได้ตระหนักถึงภัยที่กำลังจะมาถึง ในระยะ 5-10 ปี จากนี้ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งหลังการประชุมจะมีการรวบรวมผลการหารือและการ workshop ทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อจัดทำเป็นสมุดปกขาวและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต้นเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นวันครอบครัว และปลายเดือนจะนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการประชากรและพัฒนา แห่งสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงให้สังคมโลกเห็นว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีการเดินหน้าแก้ปัญหาในมิติใดบ้าง