"ทักษิณ" ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง

2024-03-03 13:07:14

"ทักษิณ" ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง

Advertisement

"นิด้าโพล" เปิดผลสำรวจ "ทักษิณ" ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง "พิธา" ผู้น่าเห็นใจทางการเมือง

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 67  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น  "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง  "ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง" ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 27-29 ก.พ. 67 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง  โดยเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง (สามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.90 ระบุว่าเป็น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 21.91 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 17.40 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 15.11 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 10.15 ระบุว่า ไม่มีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองไทย ร้อยละ 9.01 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 6.11 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และร้อยละ 3.21 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายชัยธวัช ตุลาธน นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายเนวิน ชิดชอบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และร้อยละ 5.50 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง บุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมือง (สามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.79 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.86 ระบุว่า ไม่มีใครที่น่าเห็นใจทางการเมือง ร้อยละ 11.45 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 8.55 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.91 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.98 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายชวน หลีกภัย นายภูมิธรรม เวชยชัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกัณวีร์ สืบแสง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และร้อยละ 6.34 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ