หลังบ้าน พิทักษ์๑ แน่นแฟ้น “นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจสานต่อทุกนโยบายเพื่อครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ

2024-03-03 12:10:43

หลังบ้าน พิทักษ์๑ แน่นแฟ้น “นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจสานต่อทุกนโยบายเพื่อครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ

Advertisement

นับเป็นบรรยากาศสุดพิเศษอีกหนึ่งวันสำหรับการร่วมรับประทานอาหารกลางวันของทีมหลังบ้าน พิทักษ์๑ โดยในครั้งนี้ท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ “คุณนิภาพรรณ สุขวิมล” พร้อมด้วยอดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ อาทิ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์-ผู้ริเริ่มสมาคมฯ , คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา , คุณกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี , คุณสมถวิล วงษ์สุวรรณ , คุณสาวิตรี ดามาพงศ์ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ร้านบ้านนอกเข้ากรุงซึ่งในครั้งนี้ “คุณนิภาพรรณ สุขวิมล” นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจท่านปัจจุบัน ได้เผยถึงการสานต่อนโยบายต่างๆของรุ่นพี่อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจที่เคยสร้างประโยชน์ไว้ก่อนหน้านี้ และพร้อมนำกลับมาดำเนินการเพื่อความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของแม่บ้านตำรวจทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการเน้นสร้างรายได้ด้วยโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการเกษตร โครงการส่วมใส่ผ้าไทยเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้แม่บ้านตำรวจได้สวมใส่เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย