ปังมาก “กานต์” ยืน1 องค์สมมุติพระแม่โพสพ

2024-03-03 12:05:00

ปังมาก “กานต์” ยืน1 องค์สมมุติพระแม่โพสพ

Advertisement

ยิ่งใหญ่อลังการ เมื่อ “กานต์ - ชนนิกานต์ สุพิทยาพร” นางสาวไทยประจำปี 2566 และ 2nd Runner up Miss Global 2023 ได้รับเกียรติแสดงเป็นองค์สมมุติ พระแม่โพสพ ในประเพณี “งานบุญผะเหวด” ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567โดยพิธีสำคัญ งานบุญผะเหวด-เทศน์มหาชาติ ของวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม คือการทำพิธีสู่ขวัญข้าว ขอขมาพระแม่โพสพ ชึ่งชาวบ้านจะนำข้าวในนาที่ตนเก็บเกี่ยวไว้บางส่วน กองรวมกันเป็นเจดีย์ข้าว นำธงสีมาปัก หลังจากนั้น ทำพิธีบวงสรวงขอขมาต่อพระแม่โพสพที่ได้เคยล่วงเกินมาทั้งปี เพิ่มความเป็นสิริมงคลในการทำไร่ทำนาของชาวบ้านให้ได้ผลผลิตในปีต่อไปให้ดีขึ้น