"วิสุทธิ์" ซัด "หมออ๋อง"บุกทำเนียบทำเกินอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ

2024-03-02 12:37:20

"วิสุทธิ์" ซัด "หมออ๋อง"บุกทำเนียบทำเกินอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ

Advertisement


"วิสุทธิ์" ซัด "หมออ๋อง"บุกทำเนียบทำเกินอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ควรวางตัวเป็นกลางทำหน้าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 67  นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย  (พท.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามร่างกฎหมายที่ค้างอยู่เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ว่าเป็นการทำเกินอำนาจหน้าที่ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมองว่าเป็นเรื่องที่เกินเลยไปมาก การไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามร่างกฎหมายของนายนายปดิพัทธ์ เช่นนี้จะเป็นการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหาร หน้าที่และอำนาจของประธาน และ รองประธานสภาฯ ไม่มีอำนาจไปแทรกแซงฝ่ายบริหาร ต้องเป็นตัวแทนของสภาฯ  สื่อสารประสานงานเท่านั้น และตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ต้องดำเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม และที่สำคัญแทบจะทุกเรื่องจะต้องอาศัยมติของสภา ในส่วนของการพิจารณากฎหมายสามารถ สั่งระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองแค่นั้น

เมื่อถามว่า จะนำเรื่องนี้จะนำไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลในสัปดาห์หน้า หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องจบ ได้แล้วจะไม่นำหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องที่ควรคิดได้ ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับงานสภาจึงไม่ควรนำมาหารือในที่ประชุมวิป

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกับนายปดิพัทธ์ จะมีการพูดคุยหรือชี้แนะนายปดิพัทธ์ หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่มีอคติกับนายปดิพัทธ์แต่ อยากให้ข้อคิดว่าการทำหน้าที่บนบัลลังก์ และการทำหน้าที่ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นกลาง ถือเป็นหน้าตาของฝ่ายนิติบัญญัติ อยากให้นายปดิพัทธ์ระวังในเรื่องนี้ เพราะเมื่อมาเป็นรองประธานสภาแล้วถือว่าไม่มีพรรคไม่มีพวกมีแค่ทำหน้าที่ให้ประชาชนจะไปติดตามเรื่องใดโดยเฉพาะนั้นทำไม่ได้