กมธ.เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

2024-03-02 00:05:35

กมธ.เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

Advertisement

"จักรพล" แจง กมธ. เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด หวังออกมาบังคับใช้โดยเร็ว เนื้อหาเป็นประโยชน์ ปชช.มากที่สุด

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.67 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... เปิดเผยว่า ขณะนี้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาและทำงานกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด เนื่องจากเป็นการพิจารณาจากร่างกฎหมาย 7 ฉบับที่ยื่นมาจาก 5 พรรคการเมือง ภาคประชาชน และคณะรัฐมนตรี ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้พรรคเพื่อไทยได้พยายามผลักดันมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้ว และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้ยื่นร่างกฎหมายอากาศสะอาดเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทันที ขณะเดียวกันรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างจริงจัง

นายจักรพล กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อให้กฎหมายออกมาบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพราะเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริง เช่นเดียวกับฝ่ายบริหาร รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหา PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งออกมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการลดการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ควบคู่กับการสนับสนุนเครื่องมือไถกลบให้แก่ชาวบ้าน การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำฝนเทียม การเจาะอากาศเพื่อระบายฝุ่น และเร่งดับไฟป่า การใช้พลังงานสะอาดโดยสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV เป็นต้น ในขณะที่ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนเรากำลังจะตั้งคณะกรรมการเจรจาหมอกควันข้ามพรมแดนกับกัมพูชาเป็นประเทศแรก และจะขยายไปยังกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ต่อไป เพื่อให้การแก้ไขปัญหา PM 2.5 เป็นไปอย่างยั่งยืนและครบทุกมิติ