"ทวิวงศ์"ถาม "สุริยะ-สุรพงษ์" 5 ข้อกรณีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา

2024-03-01 20:30:20

"ทวิวงศ์"ถาม  "สุริยะ-สุรพงษ์" 5 ข้อกรณีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา

Advertisement

"ทวิวงศ์"ถาม  "สุริยะ-สุรพงษ์"  5 ข้อ ถึงกรณีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 ที่รัฐสภา นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ส.ส.พระนครอยุธยา พรรคก้าวไกล แถลงข่าวถึงกรณีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีพระนครอยุธยา ว่า ตนต้องชี้แจงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ตนยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงว่าตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการรถไฟความเร็วสูง และเห็นด้วยอย่างมากที่อยุธยาต้องมีทางรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง แต่ที่จะเน้นย้ำคือคนต้องการให้จังหวัดของเราพัฒนาการสัญจรของประชาชนโดยใช้ระบบรางเป็นหลัก โดยต้องเชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะเส้นเลือดฝอยในแต่ละพื้นที่ของอยุธยาได้ ตนจึงอยากฝากคำถามถึงนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม 5 ข้อ คือ 1.หากต้องการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา การประเมินรายงานการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก หรือ Heritage Impact Assessment (HIA) ยังไม่ผ่านในชั้นพิจารณาก่อนจะส่งต่อให้สหประชาชาติ แต่สัญญาว่าจ้าง (TOR) กำหนดให้ทำการประเมิน HIA เพียงทางเลือกเดียวและไม่มีทางเลือกอื่น คมนาคมจะมีแนวทางทางเลือกอื่นหรือไม่ อย่างไร

นายทวิวงศ์ กล่าวว่า 2.จากการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บอกว่าจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (TOD) แต่การประเมินผลกระทบ HIA มีแต่การประเมินตัวสถานีและรางเพียงเท่านั้น แล้วจะทำให้องค์การสหประชาชาติเห็นในความจริงใจในการอนุรักษ์มรดกโลกได้อย่างไร 3.ขอให้กระทรวงคมนาคมชี้แจงให้ประชาชนทราบชัดเจนว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ-นครราชสีมา ที่ระบุว่าจะแล้วเสร็จในปี 2571 แต่ตอนนี้มีการขยายเส้นทางเพิ่ม แบบนี้จะสามารถเปิดให้ท่านกำหนดเวลาหรือไม่ 4.รายงาน HIA ที่การรถไฟฯ ทำขึ้นมานั้น ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนมรดกโลก และทำให้อดกังวลไม่ได้โทรหาสร้างเสร็จแล้ว มีผลกระทบหลายด้านจากพี่น้องประชาชนในระหว่างการก่อสร้างรวมถึงหลังจากสร้างเสร็จแล้วอีกด้วย ที่สำคัญคืออาจจะถูกถอดถอนออกจากมรดกโลก น่าจะทำให้ไม่มีรถไฟมาวิ่งผ่านอีกด้วย หากเกิดขึ้นจริง จะมีใครมารับผิดชอบ ต่อความเดือดร้อนของพี่น้องอยุธยา 5.กระทรวงคมนาคมจะแก้ปัญหาผลการประเมิน HIA ที่แสดงถึงผลกระทบเชิงลบในระดับสูง เพราะหากผ่านแล้วจะกลายเป็นมาตรฐานในการประเมินให้พื้นที่มรดกอื่น

"หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าคมนาคมกำลังบอกว่าการก่อสร้างห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถึง 1.5 กิโลเมตรนั้น แต่ไม่มีการพูดถึงมรดกของชาติไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการก่อสร้างสถานีเลย ซึ่งถูกเรียกว่าเมืองอโยธยา หากเป็นเช่นนั้น เราจะเกิดเป็นมาตรฐานการอนุรักษ์ที่แตกต่างกันระหว่างมรดกของโลกและมรดกของชาติไทย นั่นอาจทำให้ตีความได้ว่ามรดกของชาติไทยเรานั้นมีคุณค่าน้อยหรือเท่าเทียมกับมรดกของโลกอย่างนั้นหรือ ด้วยความที่มรดกโลกในประเทศมีอยู่จำนวนเพียงแค่หยิบมือ แต่มรดกของชาติไทยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทย ผมจึงขอตั้งคำถามด้วยความห่วงใยและความหวงแหนที่มีต่อจิตวิญญาณบรรพชนคนอยุธยา ว่าท่านจะทำอย่างไรกับมาตรฐานการอนุรักษ์ อย่ามัดมือชกชาวอยุธยา ขอให้ชาวอยุธยาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและการพัฒนาเมืองครั้งนี้ อย่ามัดมือชกคนอยุธยาทำให้ไม่สามารถกำหนดอนาคตกำหนดการออกแบบ และการออกแบบคุณภาพชีวิตของตนเองได้” นายทวิวงศ์ กล่าว

เมื่อถามว่า ภาพรวมตอนนี้ เหมือนเป็นการคัดค้าน นายทวิวงศ์ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งที่อยุธยาจะมีรถไฟความเร็วสูง และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาการสัญจร โดยใช้ระบบรางเป็นหลัก แต่เชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะเส้นเลือดฝอยที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ แต่ที่ออกมาชี้แจง เพราะการก่อสร้างและการกลัดกระดุมเม็ดแรกของโครงการรถไฟความเร็วสูงที่สถานีอยุธยา ตั้งแต่เริ่มต้นเดิมที ไม่มีความเห็น ไม่มีการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวอยุธยา ไม่มีข้อเสนอแนะแนวทางเลือกให้ชาวอยุธยาได้ช่วยกันพัฒนา