นายกฯลุยร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์’ 2 มี.ค.

2024-03-01 20:14:59

นายกฯลุยร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์’  2 มี.ค.

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯจ่อลุยร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์’  2 มี.ค. ติดตามบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง พร้อมหารือแผนพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รมว.คมนาคม นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะ เตรียมเดินทางไปตรวจราชการ ที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 มี.ค.เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว พร้อมกับหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) หารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ หารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค และพบประชาชนที่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

นายชัย กล่าวต่อว่า โดยช่วงเวลา 09.45 น. นายกฯจะตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อ.เชียงขวัญ จัจ.ร้อยเอ็ด จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังจ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคน อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นนายกฯ เดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว ที่บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2+300 บ้านโนนแดง  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ก่อนจะเดินทางไปหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของ จ.กาฬสินธุ์ ณ บึงอร่าม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

นายชัย กล่าวต่อว่า ต่อมานายกฯ ประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และหารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค ณ พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

จากนั้นในช่วงเย็น นายกฯ จะพบประชาชน ณ แหลมพยอม บึงโพนทอง  อ.โพนทอง  จ.ร้อยเอ็ด โดยนายกฯและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 18.45 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

"สำหรับเป้าหมายของการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกฯให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ภายใต้นโยบายไม่ท่วมไม่แล้งของรัฐบาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะมุ่งเน้นถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่พัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว.