"กฤษฎา"นำทีมลุย 3 ชุมชนตรวจเยี่ยมโครงการ "นางเลิ้งมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย"

2024-03-01 17:18:07

"กฤษฎา"นำทีมลุย 3 ชุมชนตรวจเยี่ยมโครงการ "นางเลิ้งมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย"

Advertisement

"กฤษฎา"นำทีมลุย 3 ชุมชน ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ "นางเลิ้งมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย"  โดยแบงก์ออมสินจัด จนท.ให้ความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ สนับสนุนแหล่งเงินทุน ช่องทางการตลาด 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมข.คลัง  พร้อมด้วย  น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คลัง  และ คณะผู้บริหารธนาคารออมสินตรวจเยี่ยม "โครงการสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน"  ระหว่างธนาคารออมสิน กับ กระทรวงการคลัง เป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ตามแนวความคิด รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


โดยได้ตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการนางเลิ้งมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย  พัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม ชุมชนย่านนางเลิ้ง 3 ชุมชน จำนวน 573 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน และชุมชนวัดโสมนัส ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดวิทยากรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ สนับสนุนช่องทางการตลาดทั้งแบบ Off line และ Online สนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้คำปรึกษาการแก้หนี้ การลงทุน และการออม พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และจัดทำรูทการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้ง 3 ชุมชน

ทั้งนี้นายกฤษฎา ได้ลงพื้นที่ทั้ง 3 ชุมชนและได้กล่าวชื่นชมธนาคารออมสินที่ได้จัดโครงการที่สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ และได้เน้นย้ำให้ธนาคารเข้ามาช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและขยายโครงการลักษณะนี้ออกไปเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในชุมชนและพื้นที่อื่นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น