"สมศักดิ์"ถก คกก.กระจายอำนาจเล็งมอบภารกิจ อปท. ป้องกันควบคุมไฟป่า (มีคลิป)

2024-03-01 17:23:20

"สมศักดิ์"ถก คกก.กระจายอำนาจเล็งมอบภารกิจ อปท. ป้องกันควบคุมไฟป่า (มีคลิป)

Advertisement

"สมศักดิ์"ถก คกก.กระจายอำนาจเล็งมอบภารกิจ อปท. ป้องกัน ควบคุมไฟป่า ปัญหาสัตว์ป่าสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี  รมช.หาดไทย นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ที่ปรึกษา รมช.คลัง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุ แย้มแสง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ เข้าร่วม ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดทำประกาศ เรื่องการกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงการกำหนดภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. ในพื้นที่นำร่อง จ.เชียงใหม่ โดยมี อปท.จำนวน 19 แห่ง เพื่อให้ อปท.มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายในเขตความรับผิดชอบของ อปท. โดยดำเนินการร่วมกับ กรมอุทยานฯ ซึ่งจะทำให้ท้องถิ่น สามารถเข้าไปช่วยป้องกันไฟป่าได้ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อจะได้เดินหน้าแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

“ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน เพราะปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ประชากรช้าง ในปี 2534 มีจำนวน 1,975 ตัว แต่ในปี 2566 มีจำนวนเพิ่มเป็น 4,422 ตัว ซึ่งเมื่อมีจำนวนมากขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงหารือให้ อปท.มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เพื่อป้องกันภัยอันตรายแก่ประชาชน ภายในเขตความรับผิดชอบของ อปท.” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การประชุมวันนี้ ได้มีการหารือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเข้าไปสนับสนุนภารกิจหน่วยงานอื่น เช่น ไฟป่า ปัญหาสัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งได้มีการหารือกันว่า อยากให้ อปท.เข้าไปมีส่วนร่วมทำให้สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยจะให้มีการช่วยกันบูรณาการ จึงมีการเตรียมลงนามเอ็มโอยูหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ของเดิมได้หมดอายุมา 12 ปีแล้ว ซึ่งมาถึงรัฐบาลนี้ ตนก็เร่งรัดมาพูดคุยกัน โดยส่วนใหญ่ ยังเห็นว่า เป็นแผนที่ไม่ทันสมัย เพราะร่างไว้หลายปีแล้ว จึงให้หน่วยงานต่างๆไปทบทวนร่างของแผนฉบับที่ 3 ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนจะนำมาพิจารณาในที่ประชุม ก.ก.ถ.ต่อไป เพราะแผนฉบับที่ 3 ถือว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีการกำหนดภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการอย่างชัดเจน